ES parama

V. ŠIMKAUS ŠEIMOS MEDICINOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Nuo 2019 m. sausio mėn. V. Šimkaus šeimos medicinos centras pradeda įgyvendinti projektą „V. Šimkaus šeimos medicinos centro teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti V. Šimkaus šeimos medicinos centro infrastruktūrą: įsigyti būtiną medicinos įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

 

Įsigijus naujos medicininės įrangos, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos 377 gyventojams. Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės grupėms prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.

V. Šimkaus šeimos medicinos centras optimaliai išnaudodamas laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai pasiekdama paraiškoje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto pavadinimas – „V. Šimkaus šeimos medicinos centro teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas“.

Projekto vykdytojas – V. Šimkaus šeimos medicinos centras.
Įgyvendinimo vieta – Kaunas.